Dokumenty školy

➦ Správa výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v Materskej škole, Stromová 3, 911 01 Trenčín,
v školskom roku 2017/2018 (pdf dokument na stiahnutie)

 

➦ Informácie o spracúvaní osobných údajov

➦ Učebné osnovy - školský rok 2019/2020

➦ Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti

➦ Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku na prevádzku materskej školy