Trieda C

Pani učiteľky Jarmila Pozdechová, Bc. Jana Švecová

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 144