Trieda C

Panie učiteľky:  Renáta Majzlánová,  Lenka Brázdilová

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 157