Trieda C

Panie učiteľky Jarmila Pozdechová, Renáta Majzlánová

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 144