Vedúca školskej jedálne

Bc. Žaneta Hrabáková

tel: 0902 911 198

Konzultačné hodiny:

Utorok a štvrtok od 6:30 do 14:30 hod.,   piatok od 11,00 do 14,30 hod.