Vedúca školskej jedálne

Mária Dobiášová

tel: 0902 911 198

Konzultačné hodiny:

Utorok a štvrtok od 7:00 do 15:00 hod.,   piatok od 12,00 do 16,00 hod.