Vedúca školskej jedálne

tel: 0902 911 198

Konzultačné hodiny:

Pondelok a streda od 7:00 do 15:00 hod.