Trieda A

Panie učiteľky:  Dagmar Porubanová, Mgr.Eva Michaličková

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 152