Trieda A

Panie učiteľky Dagmar Porubanová, Eva Michaličková

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 157