Trieda B

Panie učiteľky:  Bc. Jana Švecová, Mgr. Daniela Gajdošíková

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 144