Trieda B

Pani učiteľka Renáta Majzlánová, Andrea Králiková

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 152