Trieda B

Panie učiteľka Mgr. Lenka Malinová, Mgr. Zuzana Bango

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 152