Trieda B

Pani učiteľka Renáta Majzlánová, Mgr. Eva Michaličková

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 152