Zamestnanci

Personálne rozdelenie materskej školy:

 

Riaditeľka materskej školy: PhDr. Bc. Silvia Kozinková
Konzultačné hodiny: denne od 11.30 do 12.00 hod.
Konzultácia je možná aj v iných vopred dohodnutých hodinách.
Telefónny kontakt: 0902 911 193

 

Pedagogický zamestnanec

poverený riadením MŠ v čase

neprítomnosti riaditeľky MŠ

Renáta Majzlánová

 

Vedúca školskej jedálne: Blanka Gogorová
Konzultačné hodiny: pondelok a streda od 7.00 do 15.00 hod.

Telefónny kontakt:

0902 911 198

 

Pedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví pracovníci
Mgr. Lenka Malinová Janka Faltínková
Renáta Majzlánová Viera Kvasnicová
Mgr. Eva Michaličková Andrea Martináková
Jarmila Pozdechová Marcela Rakúsová
Dagmar Porubanová  
Mária Šúryová  
Bc. Jana Švecová