Zamestnanci

Personálne rozdelenie materskej školy:

 

Riaditeľka materskej školy: PhDr. Bc. Silvia Kozinková
Konzultačné hodiny: denne od 11.30 do 12.00 hod.
Konzultácia je možná aj v iných vopred dohodnutých hodinách.
Telefónny kontakt: 0902 911 193   (nepoužívajte, prosím, na odhlasovanie detí, každá trieda má svoj telefón !!!)

 

Pedagogický zamestnanec

poverený riadením MŠ v čase

neprítomnosti riaditeľky MŠ

Renáta Majzlánová

 

Vedúca školskej jedálne: Mária Dobiášová
Konzultačné hodiny:

utorok a štvrtok od 7.00 do 15.00 hod.

piatok od 12,00 do 16.00 hod.

Telefónny kontakt:

0902 911 198

 

Pedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví pracovníci
Lenka Brázdilová Janka Faltínková
Mgr. Daniela Gajdošíková Viera Kvasnicová
  Andrea Martináková
Renáta Majzlánová Marcela Rakúsová
Mgr. Eva Michaličková  
Dagmar Porubanová  
 Bc. Jana Švecová