Zamestnanci

Personálne rozdelenie materskej školy:

 

Riaditeľka materskej školy: PhDr. Bc. Silvia Kozinková
Konzultačné hodiny: denne od 11.30 do 12.00 hod.
Konzultácia je možná aj v iných vopred dohodnutých hodinách.
Telefónny kontakt: 0902 911 193   (nepoužívajte, prosím, na odhlasovanie detí, každá trieda má svoj telefón !!!)

 

Pedagogický zamestnanec

poverený riadením MŠ v čase

neprítomnosti riaditeľky MŠ

Renáta Majzlánová

 

Vedúca školskej jedálne: Bc. Žaneta Hrabáková
Konzultačné hodiny:

utorok a štvrtok od 6.30 do 14.30 hod.

piatok od 11,00 do 14.30 hod.

Telefónny kontakt:

0902 911 198

 

Pedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví pracovníci
Mgr. Lenka Malinová / MD Janka Faltínková
Renáta Majzlánová Viera Kvasnicová
Mgr. Eva Michaličková Andrea Martináková
Jarmila Pozdechová Marcela Rakúsová
Dagmar Porubanová  
Bc. Jana Švecová