Rada školy

Poradné orgány

Metodické združenie a rada školy

 

Predseda: Jana Švecová

Členovia rady školy:

  • pedagogický zástupca - Renáta Majzlanová
  • nepedagogický zástupca - Jana Faltínková
  • zástupcovia rodičov - Jana Ovesná, Linda Krump

Zástupcovia MsZ a MsČ Noviny: Pavol Bobošík, Eva Struhárová