Trieda D

Panie učiteľky PhDr. Silvia Kozinková, Bc. Jana Švecová

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 140