Trieda D

Pani učiteľky PhDr. Silvia Kozinková, Mgr. Lenka Malinová

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 140