Trieda D

Pani učiteľky Silvia Kozinková, Eva Michaličková

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 140