Trieda D

Pani učiteľka:  PhDr. Silvia Kozinková

Telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0902 890 140