Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa

V prípade, že potrebujete, aby Vaše dieťa vyzdvihla z MŠ iná osoba, vytlačte a vyplňte si splnomocnenie na prevzatie dieťaťa.

 

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa - súbor na stiahnutie