N A R I A D E N I E o spádových materských školách a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ

Pridané: 13.4.2021 18:26:00 Počet zobrazení: 265

13 Apríl 2021

N A R I A D E N I E o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022

N A R I A D E N I E o spádových materských školách a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ

Mesto Trenčín vydalo nasledovné

                  N A R I A D E N I E
o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín
a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022.

Úplné znenie TU (kliknite na názov):  

N A R I A D E N I E  o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022.