Aktuality

Zápis na školský rok 2018/2019

Zápis do MŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 2. a 3. mája 2018, v prvý deň zápisu v čase od 10 - 16:00 a druhý deň od 10:00 - 12:00.

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí, zaradení na adaptačný/diagnostický pobyt dieťaťa do MŠ riaditeľka vydá do 24. mája 2018.