Ruky, prsty cvičíme, čiarky, bodky spájame....

Pridané: 23.1.2021 17:46:51 Počet zobrazení: 426

23 Január 2021

Ruky, prsty cvičíme, čiarky, bodky spájame....

Ruky, prsty cvičíme, čiarky, bodky spájame....

Milé deti! 

Aby boli naše ruky, prsty stále šikovné, treba ich precvičovať. A tak nech sa páči, poďme na to!

Na čo dbáme pri grafomotorických cvičeniach

- uvoľnenie rozcvičenie ruky
- sedieť na stoličke, nohy na podlahe
- predlaktie voľne položené na podložke
- vzdialenosť očí od podložky = veľkosť predlaktia dieťaťa
- ceruzku, farbičku držať v prvej tretine jej dľžky (palec, ukazovák, prostredník, palec ukazovák pridržiava na prostredníku leží)
- ruka (pravák i ľavák) sa ľahko opiera o stôl
- pohyb ruky smeruje vždy zľava doprava a zhora dolu
- papier pri písaní alebo i kreslení neotáčať
- sledovať prítlak na podložku.

basen

 

1         2

3       4

5       6

7    Pošlite triednym p.učiteľkám vaše hotové pracovné listy, tešíme sa!