Informácia pre rodičov ! Povinné predprimárne vzdelávanie - Zákon č.209/2019 Z.z.

Pridané: 16.3.2021 20:02:20 Počet zobrazení: 357

16 Marec 2021

Povinné predprimárne vzdelávanie - Zákon č.209/2019 Z.z.

Informácia pre rodičov ! Povinné predprimárne vzdelávanie - Zákon č.209/2019 Z.z.

              Milí rodičia!

V zmysle Zákona č.209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, od školského roka 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2021, plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky vášho dieťaťa do základnej školy, informujte o tejto skutočnosti, prosím, riaditeľku materskej školy.

Dávame vám do pozornosti list Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.

V ňom objasňuje podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a ponúka vyšetrenie školskej spôsobilosti.

list 1

 

list 1

list 3

list 4