Aktualizované !!! - dotácie na stravovanie

Pridané: 4.8.2021 12:25:52 Počet zobrazení: 443

04 August 2021

Aktualizované !!! - dotácie na stravovanie.

Aktualizované !!! - dotácie na stravovanie

Dôležitý oznam rodičom !!!

Vážení rodičia, prosím venujte pozornosť oznamu o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravné deťom v poslednom ročníku MŠ (predškoláci). Nárok na dotácie mali deti v poslednom ročníku MŠ vo výške 1,20€.
Tieto dotácie v uvedenej sume budú rodičom detí navštevujúcich posledný ročník v MŠ – predškolákom uhrádzané ešte do 31.8.2021 ( ak ich dieťa - predškolák navštevuje v mesiaci august 2021 MŠ, bude dotácia v MŠ na stravu poskytovaná bez zmeny v mesiaci august 2021.)

Od 1.9.2021 bude suma dotácie zvýšená na 1,30€ na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu, ale dochádza k zmene okruhu oprávnených detí.

Viac informácií v priloženom dokumente - Tu je odkaz na link: 

 https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

RODIČIA VŠETKÝCH DETÍ (aj detí do 6 rokov aj nad 6 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ)

     sú povinní !!!  zaslať na mailovú adresu riaditeľke MŠ ( silvia.kozinkova@ms.trencin.sk )

                do 8.8.2021 !!!!!

                              Čestné vyhlásenie, aby ich dieťa mohlo byť zapísané v zozname na dotáciu.

Potvrdenia z ÚPSVaR o nároku na poskytnutie dotácie na stravu alebo čestné vyhlásenia (kliknite na tento odkaz): 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf