Šk. rok 2020/2021

Kapacita MŠ

 

Počet navštevujúcich detí: 67

Z toho predškoláci: 21