Šk. rok 2018/2019

Kapacita MŠ

 

Počet navštevujúcich detí: 67

Z toho predškoláci: 20