Šk. rok 2017/2018

Kapacita MŠ

 

Počet navštevujúcich detí: 72

Z toho predškoláci: 27