Zmena výšky príspevku výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Pridané: 2.9.2019 19:33:19 Počet zobrazení: 370

02 September 2019

Zmena výšky príspevku výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Zmena výšky príspevku výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

POPLATOK ZA MŠ

Na základe VZN Mesta Trenčín č.11/2017, článok 2- Materské školy, Mesto Trenčín ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku príspevku výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.

Od 1.9.2019 bude suma 14,39 EUR mesačne na jedno dieťa.

Žiadame rodičov, aby si zadali trvalý príkaz na platbu za MŠ  na 10 školských mesiacov / cez letné prázdniny sú vypočítané platby podľa jednotlivých týždňov dochádzky dieťaťa /

č. účtu:  IBAN SK 18 7500 0000 0040 1618 8886

Každý rodič uvedie VARIABILNÝ SYMBOL dieťaťa !!!!!