Pokyny k prevádzke MŠ počas júna 2020

Pridané: 28.5.2020 16:39:50 Počet zobrazení: 466

28 Máj 2020

Milí rodičia! Predkladáme vám Pokyny k prevádzke MŠ počas júna 2020, ktoré boli vypracované na základe pokynov zriaďovateľa.

Pokyny k prevádzke MŠ počas júna 2020

 Čítajte, prosím, pozorne !!!                

   

                                 Pokyny k prevádzke MŠ počas júna 2020

 

• Prevádzka MŠ je od 7,00 do 16,00 hod.

Príchod do MŠ je do 8,00 hod. !!!  Potom sa MŠ zamyká a dezinfikujú sa priestory.

MŠ sa zatvára o 16,00 hod. – zamyká sa a dezinfikujú sa priestory.

Deti sú rozdelené do jednotlivých tried podľa kritérií zriaďovateľa – zoznamy sú k dispozícii na hlavných vchodových dverách, chodbách a v šatniach (nemusí to byť trieda, ktorú dieťa doteraz navštevovalo! ). Navštevovať tak budú len určenú triedu, zberná trieda nie je!

Deti vodia a vyzdvihujú len ľudia, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Po príchode do MŠ rodič i dieťa v rúšku prídu ku dverám triedy, do ktorej bolo dieťa zaradené a bude mu zmeraná teplota. Ak bude teplota v poriadku, až potom si dieťa v šatni odloží rúško a ostatné povolené veci a po umytí rúk vojde do triedy.

Pri teplote nad 37,5 st. počkáme 5 minút a meranie zopakujeme. Ak je teplota stále 37,5 st., dieťa nebude do MŠ prijaté !!!

Každé dieťa má svoju skrinku – je v šatni označená menom (nemusí to byť jeho pôvodná).

Rodičia povinne uložia v skrinke dieťaťa:
- 2 ks rúšok,
- podpísaná fľaša na pitný režim ( každý deň je potrebné vziať ju domov, vydezinfikovať a na druhý deň doniesť do MŠ),
- náhradné oblečenie v ruksaku (toto zostáva v šatni),
- pyžamo a papuče.

Do MŠ nie je dovolené doniesť si svoje hračky ani sladkosti !!!

Tu sú potrebné tlačivá (budú k dispozícii v každej šatni):

1.  Vyhlásenie (o bezinfekčnosti) : toto tlačivo je potrebné vytlačiť, vypísať a v prvý deň priniesť do MŠ. V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni je potrebné toto tlačivo znova vypísať a odovzdať.     Tlačivo k dispozícii tu :  https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf

2.  Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.... : toto tlačivo si prečítajte, dajú vám ho p.učiteľky a budete ho podpisovať každý deň v prípade prijatia vášho dieťaťa do MŠ (podľa zdravotného stavu).     Tlačivo k dispozícii tu :    https://www.minedu.sk/data/att/16452.pdf

 Veríme, že to spoločne s úsmevom zvládneme.    TEŠÍME SA NA VÁS !!!