Korona vírus v SR / Informácie o prevádzke MŠ

Pridané: 10.3.2020 19:48:18 Počet zobrazení: 744

10 Marec 2020

Informácie o prevádzke MŠ / korona vírus v SR

Korona vírus v SR / Informácie o prevádzke MŠ

 

Aktuality !!!

Čo s poplatkami za školu, škôlku a jasle?
Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.
Školy a škôlky:
Pozastavenie platieb sa týka:
• príspevku na činnosť v školskom klube detí (základná škola),
• príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola),
• príspevku na úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
              o náklady za pobyt dieťaťa,
              o režijné náklady v školskej jedálni,
              o stravovanie (okrem detí predškolského veku),

Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

!!!! Zatvorené až do odvolania !!!!
Prevádzka detských jaslí, rovnako ako materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je od 13. 3. 2020 až do odvolania prerušená. Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku. Vyhlásila ju Vláda SR pre šírenie koronavírusu a pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19.