Dôležité - Trenčín je od 13.9.2021 v 1.stupni ohrozenia !!!

Pridané: 11.9.2021 18:11:12 Počet zobrazení: 100

11 September 2021

Trenčín je od 13.9.2021 v 1.stupni ohrozenia !!!

Dôležité - Trenčín je od 13.9.2021 v 1.stupni ohrozenia !!!

                                        Milí rodičia !

              Trenčín je od 13.9.2021 v 1.stupni ohrozenia !!!

kovid

Na základe uvedeného platia nasledovné opatrenia:

1.  Do materskej školy je povolený vstup  len  s   r e s p i r á t o r o m !!!

2. Pri príchode do MŠ v pondelok 13.9.2021 predloží zákonný zástupca dieťaťa „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".  Tlačivo je k dispozícii tu:

https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

Zákonní zástupca dieťaťa, ktoré bolo neprítomné v MŠ 3 a viac dní (vrátane víkendu), predloží tiež "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Toto tlačivo je k dispozícii v šatniach jednotlivých tried. 

                         Ďakujeme!!!      Spolu to zvládneme !!!