Aktuálne ! Platné od 3.5.2021 - prevádzka MŠ

Pridané: 30.4.2021 20:07:09 Počet zobrazení: 209

30 Apríl 2021

Aktuálne ! Platné od 3.5.2021 - prevádzka MŠ

Aktuálne ! Platné od 3.5.2021 - prevádzka MŠ

Aktuálne informácie pre zákonných zástupcov platné k nástupu dieťaťa do MŠ od 03.05.2021

                Milí rodičia,

v prílohe vám predkladáme materiál „Návrat do škôl 2021" s účinnosťou od 03. 05. 2021 vydaný Ministerstvom školstva SR   (kliknite na odkaz) .

Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme na odsek:

  • bod 16  Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia, nakoľko sa okres Trenčín nachádza v III. stupni varovania - bordový okres

" Všetky ostatné osoby, sa v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia nachádzajúce sa v III. stupni varovania (bordový okres) preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.) "

Rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 03.05.2021 predložia toto tlačivo !!! (kliknite na odkaz):  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

                            Tešíme sa na vás!   SPOLU TO ZVLÁDNEME !