Aktuálne ! Platné od 17.5.2021 - prevádzka MŠ

Pridané: 14.5.2021 12:23:03 Počet zobrazení: 214

14 Máj 2021

Aktuálne informácie pre zákonných zástupcov platné k nástupu dieťaťa do MŠ od 17.05.2021

Aktuálne ! Platné od 17.5.2021 - prevádzka MŠ

                     Aktuálne informácie pre zákonných zástupcov platné k nástupu dieťaťa do MŠ

                                                                  od 17.05.2021

Milí rodičia,
predkladáme vám materiál „Manuál pre materské školy" s účinnosťou od 17. 05. 2021 vydaný Ministerstvom školstva SR: https://www.minedu.sk/data/att/19679.pdf, v ktorom sú stanovené základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Pripájame i :

Rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 17.05.2021 predložia toto tlačivo !!! (kliknite na odkaz): "Vyhlásenie "

 

            Tešíme sa na vás! SPOLU TO ZVLÁDNEME !