Aktualizované! Prijímanie detí do MŠ na šk.rok 2021/2022

Pridané: 15.3.2021 13:05:11 Počet zobrazení: 628

15 Marec 2021

Aktualizované! Prijímanie detí do MŠ na šk.rok 2021/2022

Aktualizované! Prijímanie detí do MŠ na šk.rok 2021/2022

             Milí rodičia !

Blíži sa zápis detí do materskej školy a tak vám predkladáme OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA TRENČÍN PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA TRENČÍN PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

V záložke DOKUMENTY nájdete nasledovné aktuálne dokumenty týkajúce sa prijímania detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022:

1/ ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIM8RNE VZDELÁVANIE / POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

2/ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.